Menu

Kundcase

Hem Kundcase
BROREPARATIONER TÄTSKIKT

Väse

Bro belägen mellan Kristinehamn och Karlstad på E18. Utbyte av kantbalk och…

Läs mer
FAUNAPASSAGER

Faunapassager Syd

Ramavtal 2018-2020 och 2021-2023 med Trafikverket region Syd, i vilka totalt ca…

Läs mer
BROREPARATIONER

Kungsstensmotet

I projektet byttes 324 m kantbalk ut och nya bro- och vägräcken…

Läs mer
NYPRODUKTION

Gång- och cykelbro Haradal

[video width="2560" height="1440" mp4="https://gvv.se/wp-content/uploads/2024/04/614e3875-e86d-4a2a-8333-ff6871e5ad03.mp4"][/video]   Gång- och cykelbro över Rönne å som…

Läs mer
MARINA ARBETEN NYPRODUKTION

Skummeslövsbryggan

Nybyggnation av pålad träbrygga med underbyggnad av stål 2019-2020. 120 m lång…

Läs mer
PARKERINGSDÄCK OCH GÅRDSBJÄLKLAG

Renovering gårdsbjälklag Brf Linjalen

Komplett renovering av gårdsbjälklag. Rivning befintlig överbyggnad. Förstärkning av bjälklag med kolfiberteknik.…

Läs mer
FAUNAPASSAGER VATTENKRAFTVERK

Bosgårdens kraftstation, Storån

Anläggande av omlöp samt förbättring av förutsättningar för nedströms passage samt renovering…

Läs mer
FAUNAPASSAGER VATTENKRAFTVERK

Ålgårda kraftstation, Rolfsån

Anläggande av omlöp samt vertikalt fingaller syftande till att möjliggöra säker passage…

Läs mer
FAUNAPASSAGER VATTENKRAFTVERK

Hedeforsens kraftstation, Säveån

Anläggande av omlöp samt vertikalt fingaller syftande till att möjliggöra säker passage…

Läs mer
VATTENKRAFTVERK

Viskafors Kraftstation

Upprustning av delar av vattenvägen samt dammsäkerhetshöjande åtgärder. Byggnationsarbeten inför montage av…

Läs mer
MARINA ARBETEN

Torshamnspiren

Reparation av skadade brosektioner Brosektionen avväxlas genom monatage av en provisorisk stålbro…

Läs mer
MARINA ARBETEN

Tilläggsbrygga Torshamnen

Utbyte av undermåliga betongbalkar Avväxling av befintliga konstruktioner samt utskiftning av betongbalkar.…

Läs mer
BROREPARATIONER

Klaffbron

Arbete med utbyte av befintligt brodäck i centrala Malmö, (i det här…

Läs mer