Menu

Kundcase

Hem Kundcase
BETONGREPARATIONER

Lundbybadets utomhusbassäng

Rivning av befintlig poolduk. Borttagning av undermålig betong genom vattenbilning. Återgjutning med…

Läs mer
BETONGREPARATIONER

Solbalkong Valhallabadet

Renovering av solbalkong på Valhallabadet. Rivning av befintlig överbyggnad, vattenbilning och reparation…

Läs mer
PARKERINGSDÄCK OCH GÅRDSBJÄLKLAG

Brf Stamp- och Friggagatan

Komplett renovering av gårdsbjälklag. Rivning befintlig överbyggnad, nya tätskikt samt finplanering. Även…

Läs mer
PARKERINGSDÄCK OCH GÅRDSBJÄLKLAG

Renovering gårdsbjälklag Brf Linjalen

Komplett renovering av gårdsbjälklag. Rivning befintlig överbyggnad. Förstärkning av bjälklag med kolfiberteknik.…

Läs mer
MILJÖARBETEN

Bosgårdens kraftstation, Storån

Anläggande av omlöp samt förbättring av förutsättningar för nedströms passage samt renovering…

Läs mer
MILJÖARBETEN

Ålgårda kraftstation, Rolfsån

Anläggande av omlöp samt vertikalt fingaller syftande till att möjliggöra säker passage…

Läs mer
MILJÖARBETEN

Hedeforsens kraftstation, Säveån

Anläggande av omlöp samt vertikalt fingaller syftande till att möjliggöra säker passage…

Läs mer
VATTENKRAFTVERK

Ivarsfors Kraftstation

Åtgärdande av erosionsskador i utloppskanal. Renovering av befintliga utskov genom vattenbilning och…

Läs mer
VATTENKRAFTVERK

Ålgårda Kraftstation

Ombyggnation av intagskanal

Läs mer
VATTENKRAFTVERK

Hedeforsens Kraftstation

Vattenbilning och pågjutning av dammens nedströmssida. Ommålning av utskovslucka.

Läs mer
VATTENKRAFTVERK

Viskafors Kraftstation

Upprustning av delar av vattenvägen samt dammsäkerhetshöjande åtgärder. Byggnationsarbeten inför montage av…

Läs mer
HAMNANLÄGGNINGAR OCH KAJER

Torshamnspiren

Reparation av skadade brosektioner Brosektionen avväxlas genom monatage av en provisorisk stålbro…

Läs mer
HAMNANLÄGGNINGAR OCH KAJER

Tilläggsbrygga Torshamnen

Utbyte av undermåliga betongbalkar Avväxling befintliga konstruktioner samt utskiftning av betongbalkar. Nya…

Läs mer
BROREPARATIONER

Eriksbergsmotet

Utbyte av fogkonstruktion samt utbyte av tätskikt och beläggning.

Läs mer
BROREPARATIONER

Högebroen Gunnarsjö

Restaurering av ”Högebro” är utformades som ett samverkansprojekt mellan flera aktörer som…

Läs mer
BROREPARATIONER

Väg 1818 broarna i Varnum

Utrivning av två befintliga broar som ersattes med nya broar med bärighetsklass…

Läs mer
BROREPARATIONER

Klaffbron

Arbete med utbyte av befintligt brodäck i centrala Malmö, (i det här…

Läs mer
BROREPARATIONER

Morescobron

Rivning av östra Morescobron samt utförande av ny bro över Södra Förstadskanalen…

Läs mer