KMA Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö


Vi har ett integrerat ledningssystem som är kvalitets- och miljödiplomerat från svensk kvalitets- respektive miljöbas.

Systemet medverkar till ökad kundtillfredsställelse, en minskning av kostnader för fel och brister samt att vi överlämnar vårt åtagande i rätt tid och tar miljö- och arbetsmiljöhänsyn i de aktiviteter som vi påverkar.

Sammantaget gör detta oss mer konkurrenskraftiga. Systemet är gemensamt för GVVs samtliga projekt och ingår i respektive projekts KMA-arbete.

VD ansvarar för övergripande mål och organisation. Den produktionsledande personalen har det övergripande ansvaret för att systemet tillämpas i enlighet med givna anvisningar och krav för respektive projekt. På våra arbetsplatser finns erfarna yrkesarbetare som besitter en gedigen kunskap om produktionen.


Diplom

KVALITET
MILJÖ

Denna sidan använder cookies, genom att fortsätta godkänner du användandet av cookies. Läs mer om cookies och vår integritetspolicy