Menu

KVALITET, MILJÖ OCH ARBETSMILJÖ

För att utföra våra uppdrag på ett effektivt, tryggt och hållbart sätt har vi ett integrerat ledningssystem som är diplomerat enligt svensk kvalitets- och miljöbas. En förutsättning för att vi ska fortsätta utvecklas är också medvetna och utbildade medarbetare. Genom våra utbildnings- och repetitionskrav säkerställer vi att medarbetarna har de kunskaper som krävs för arbetet och för vår utveckling framåt. I projekten arbetar vi utifrån vår projektplan, miljöplan och arbetsmiljöplan. Planerna beskriver hur vi ska arbeta för att säkerställa att arbetet i våra projekt utförs med hög kvalitet, låg miljöpåverkan och att personalen på plats har en säker arbetsmiljö. Vi ska bidra till en hållbar utveckling. Vi arbetar aktivt för att minska vår miljöpåverkan. Vi ska även hjälpa kunder och medarbetare att göra bra miljöval.

Kvalitetspolicy
Miljöpolicy
Arbetsmiljöpolicy