Menu

PDF-faktura via e-post
Fakturor ställs i PDF-format till faktura@gvv.se
Varje PDF får enbart innehålla en faktura.
Bilagor skall ingå i samma PDF-fil som fakturan. Annan bifogad information eller text uppmärksammas ej

Elektroniska fakturor
GLN:          7365566506841
Orgnr:        556650-6845
Momsnr: SE556650684501
Peppol-ID: 0007:5566506845
Operatör:   InExchange

Fakturan ska ställas till:
Gatu och Väg Väst AB
Äsperedsgatan 15
424 57 Gunnilse

Referens och beställare:

Alla anställda inom GVV som är behöriga att göra beställningar är informerade om gällande rutiner och känner till vilken referenskod som skall uppges vid en beställning.
· Referenskod: Består av åtta tecken, det är alltid fyra inledande siffror följt av bindestreck och sedan tre siffror. Exempelvis: 0000-000.
· Beställarens för- och efternamn exempelvis: Anna Andersson

Exempel:
· 1018-400
· Anna Andersson 
Om ni inte har ett fält att ange beställarens för- och efternamn på i fakturahuvudet går det bra att skriva som textrad i fakturan.

 Fakturan till GVV ska innehålla följande uppgifter:
· Leverantörens juridiska namn, adress, plus- eller bankgiro samt organisations-, momsregistrerings- eller VAT-nummer, uppgift om utföraren innehar F-skattsedel, samt kontaktperson och kontaktuppgifter.
· Köparens juridiska namn, förvaltning, avdelning/enhet, adress.
· Faktura- och leveransdatum (när varorna såldes eller tjänsterna utfördes), faktura- eller OCR-nummer.
· Vad fakturan avser, pris per artikel, brutto- samt specificerad moms.
· Eventuella bilagor till fakturan ska skickas med i pdf-format.

Läs mer om vad en faktura ska innehålla på skatteverkets webbsida, se länk här intill.

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/moms/saljavarorochtjanster/fakturering.4.58d555751259e4d66168000403.html?q=fakturan+ska+inneh%C3%A5lla

Betalningsvillkor

GVV accepterar inte andra betalningsvillkor än 30 dagar från ankomstdagen om inte annat särskilt har avtalats. Liksom tidigare accepteras inte expeditions-, fakturerings- eller liknande avgifter eller undantag från räntelagen.