Menu

Torshamnspiren

Hem Referenser Torshamnspiren

Torshamnspiren

Beställare: Göteborgs Hamn

Reparation av skadade brosektioner

Brosektionen avväxlas genom monatage av en provisorisk stålbro över stöden.
På undersidan används höj- och sänkbara plattformar där vattenbilningsutrustning monteras. Efter utförda vattenbilningsarbeten återlagas brosektionen genom en kombination av formsättning och sprutbetong.
Arbetsmetoden möjliggör full trafikering under pågående reparation vilket är en förutsättning för arbetenas genomförande.

Utfört arbete

MARINA ARBETEN