Menu

Tilläggsbrygga Torshamnen

Hem Referenser Tilläggsbrygga Torshamnen

Tilläggsbrygga Torshamnen

Beställare: Göteborgs hamn

Utbyte av undermåliga betongbalkar
Avväxling av befintliga konstruktioner samt utskiftning av betongbalkar. Nya betongbalkar prefabriceras på annan plats och skiftet av en balk begränsas på så sätt till ett arbetsskift.

Utfört arbete

MARINA ARBETEN