Menu

Kungsstensmotet

Hem Referenser Kungsstensmotet

Kungsstensmotet

Beställare: Stadsmiljöförvaltningen Göteborgs Stad

I projektet byttes 324 m kantbalk ut och nya bro- och vägräcken monterades till en sträcka på 438 m. Utbyte av belysningsstolpar och armaturer.

Under bron löper Västerleden med totalt nio filer inklusive på- och avfarter samt spårväg med begränsade möjligheter till spårstopp. Kantbalksbytet utfördes med hjälp av en speciell formställning, vilket gjorde det möjligt att utföra rivning, formning och gjutning med minimal påverkan på omgivningen under bron.

Utförandetid 2023.

Utfört arbete

BROREPARATIONER