Menu

Klaffbron

Hem Referenser Klaffbron

Klaffbron

Beställare: Malmö Stad

Arbete med utbyte av befintligt brodäck i centrala Malmö, (i det här fallet av aluminiumplank) mot förtillverkade lättviktsdäck av glasfiberförstärkt polymer, så kallad GFRP. I det här fallet är vardera däck cirka 4x30m och helt kompletta med övergångsprofil och färdig beläggning. Under arbetets gång behövde bron endast vara avstängd under tolv dagar (gång och cykeltrafik kunde hållas öppen på ena sidan under hela perioden). Parallellt med däckbytet utfördes även målning av brons balkar (undersidan).

Utfört arbete

BROREPARATIONER