Menu

Faunapassager Syd

Hem Referenser Faunapassager Syd

Faunapassager Syd

Beställare: Trafikverket region Syd

Ramavtal 2018-2020 och 2021-2023 med Trafikverket region Syd, i vilka totalt ca 100 faunapassager för småvilt monterats.

Största andelen av faunapassagerna har varit montage på broar och i tunnlar, men även hammarborrning under vägar och nedgrävning av trummor har utförts.

Vid infarten till Sturups flygplats har en större trumma, ca 1,99m i diameter, anlagts för att klövvilt ska kunna passera under vägen.

Utfört arbete

FAUNAPASSAGER