Menu

Viskafors Kraftstation

Hem Referenser Viskafors Kraftstation

Viskafors Kraftstation

Beställare: Vattenfall Vattenkraft AB

Upprustning av delar av vattenvägen samt dammsäkerhetshöjande åtgärder. Byggnationsarbeten inför montage av nytt aggregat.

Utfört arbete

VATTENKRAFTVERK