Menu

Bosgårdens kraftstation, Storån

Hem Referenser Bosgårdens kraftstation, Storån

Bosgårdens kraftstation, Storån

Beställare: Vattenfall småskalig elkraft

Anläggande av omlöp samt förbättring av förutsättningar för nedströms passage samt renovering av kraftstation

2009-2010 genomfördes projekt för Vattenfall AB. 2009 reparerades olika delar på kraftstationen såsom intagskanal, skibord, isutskov, dammpelare mm. Under 2010 anlades ett 160m långt omlöp för att möjliggöra för uppströms fiskvandring. I och med dessa arbeten hade en säker passage för vandrande fisk skapats.

Utfört arbete

FAUNAPASSAGERVATTENKRAFTVERK