Menu

Hedeforsens kraftstation, Säveån

Hem Referenser Hedeforsens kraftstation, Säveån

Hedeforsens kraftstation, Säveån

Beställare: Lerums Fjärrvärme

Anläggande av omlöp samt vertikalt fingaller syftande till att möjliggöra säker passage för vandrande fisk såväl uppströms som nedströms.

2012-2015 genomfördes flera större projekt för Lerums Fjärrvärme och Länsstyrelsen i Västra Götalands Län. 2013-2014 anlades ett 375m långt omlöp för att möjliggöra för uppströms fiskvandring. Inte sedan 1952 då kraftverket byggdes har vandrande fisk kunnat passera Hedeforsen. Under 2014-2015 fullbordades projektet då kraftstationens dammkonstruktion renoverades samt ett fingaller installerades framför kraftstationens intag.

Därtill genomfördes betongarbeten vid vattenkraftverket: vattenbilning och pågjutning av dammens nedströmssida samt ommålning av utskovslucka.

Utfört arbete

FAUNAPASSAGERVATTENKRAFTVERK