Menu

Väg 1818 broarna i Varnum

Hem Referenser Väg 1818 broarna i Varnum

Väg 1818 broarna i Varnum

Beställare: Trafikverket

Utrivning av två befintliga broar som ersattes med nya broar med bärighetsklass 1 (BK1). Omgrävning av Viskans åfåra kring norra bron för att anpassa till nytt brostöd. Grundläggning med stålrörspålar samt plattgrundläggning.

Utfört arbete

BROREPARATIONER