Menu

Solbalkong Valhallabadet

Hem Referenser Solbalkong Valhallabadet

Solbalkong Valhallabadet

Beställare: Higab

Renovering av solbalkong på Valhallabadet. Rivning av befintlig överbyggnad, vattenbilning och reparation av betongskador. Nytt tätskikt samt mönstrad markbetong.

Utfört arbete

BETONGREPARATIONER