Menu

Ivarsfors Kraftstation

Hem Referenser Ivarsfors Kraftstation

Ivarsfors Kraftstation

Beställare: Statkraft

Åtgärdande av erosionsskador i utloppskanal. Renovering av befintliga utskov genom vattenbilning och pågjutning. Förlängning av skibord och byggnation av ny ledmur.

Utfört arbete

VATTENKRAFTVERK