Menu

Högebroen Gunnarsjö

Hem Referenser Högebroen Gunnarsjö

Högebroen Gunnarsjö

Beställare: Trafikverket

Restaurering av ”Högebro” är utformades som ett samverkansprojekt mellan flera aktörer som på olika sätt bidrog till arbetet; Trafikverket, Länsstyrelsen, Göteborgs stift samt Gunnarsjö och Kungsäter bygdelag. Dessutom erhölls bidrag från Varbergs Sparbanksstiftelse.

Högebro är en unik brokonstruktion av okänd ålder belägen i Gunnarsjö socken, Varbergs kommun. Bron är cirka 13 meter lång och 6-7 meter högt belägen i en brant bäckravin och ingick i den äldre landsvägen från Gunnarsjö söderut. Brons konstruktion utgörs av en kraftfull dubbelsidig skalmur ovanpå stora stenblock. Blocken är lagda i bäckfåran på ett sätt som möjliggör vattnets framfart under bron. Det är en unik konstruktion och den är av betydande men okänd ålder. Därför var det viktigt att restaurera bron för att kunna bevara den till framtiden.

Utfört arbete

BROREPARATIONER