Menu

Hedeforsens Kraftstation

Hem Referenser Hedeforsens Kraftstation

Hedeforsens Kraftstation

Beställare: Lerums Fjärrvärme

Vattenbilning och pågjutning av dammens nedströmssida. Ommålning av utskovslucka.

Utfört arbete

VATTENKRAFTVERK