Menu

Brf Stamp- och Friggagatan

Hem Referenser Brf Stamp- och Friggagatan

Brf Stamp- och Friggagatan

Beställare: Brf Stamp- och Friggagatan

Komplett renovering av gårdsbjälklag. Rivning befintlig överbyggnad, nya tätskikt samt finplanering. Även underliggande garage renoverades där pelare förstärktes och miljön förbättrades genom målnings- och belysningsarbeten.

Utfört arbete

PARKERINGSDÄCK OCH GÅRDSBJÄLKLAG